BẢN TIN TÀI CHÍNH

Phân biệt Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ

Phân biệt Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ

Không ít người vẫn nhầm lẫn giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (ATM), vậy để phân biệt thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ một cách nhanh nhất là nhìn vào sự khác nhau giữa 2 loại thẻ này.

Thẻ tín dụng là gì? Cách thức hoạt động của thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là gì? Cách thức hoạt động của thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng (Credit Card) là thẻ chi tiêu trước trả tiền sau, do ngân hàng phát hành. Ngân hàng sẽ cấp một số tiền chi tiêu nhất định cho chủ thẻ tín dụng tùy thuộc vào tài chính và lịch sử tín dụng của khách hàng.

Quảng cáo bên phải

Quảng cáo giữa top

Top

   (0)